Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

Kilometrage

Daghuur
De tarieven zijn inclusief het aantal aangegeven vrije kilometers en eventueel geoffreerde extra kilometers.

Shortlease
Huur vanaf 1 maand (30 huurdagen). Tarieven zijn inclusief aantal aangegeven vrije kilometers per maand.

Eigen risico

Daghuur
Standaard bedraagt het eigen risico € 1.000,- per schadegeval. Tegen een premie kan het eigen risico verlaagd worden:

Verlaagd eigen risico per schadegeval Personenauto’s en bestelauto’s Bestelauto klasse BF
Bestuurder jonger dan 24 jaar € 300,- € 350,-
Bestuurder ouder dan 24 jaar € 300,- € 350,-
Premie verlaging € 7,- per dag € 7,- per dag

Er geldt een blijvend verhoogd eigen risico van € 1.500,- per incident voor schade veroorzaakt door aanrijding met het deel van het voertuig dat zich op een hoogte van meer dan 1.90 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op het voertuig bevestigde zaken die zich op meer dan 1.90 meter boven de grond bevinden, zgn. “bovenhoofdse schade”. Dit verhoogd eigen risico kan niet worden verlaagd of worden afgekocht.

Shortlease
Het eigen risico is standaard verlaagd. De eigen risico bedragen per schadegeval zijn:

Verlaagd eigen risico per schadegeval Personenauto’s Bestelauto’s
Bestuurder jonger dan 24 jaar € 300,- € 350,-
Bestuurder ouder dan 24 jaar € 300,- € 350,-

Er geldt een blijvend verhoogd eigen risico van € 1.500,- per incident voor schade veroorzaakt door aanrijding met het deel van het voertuig dat zich op een hoogte van meer dan 1.90 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op het voertuig bevestigde zaken die zich op meer dan 1.90 meter boven de grond bevinden, zgn. “bovenhoofdse schade”. Dit verhoogd eigen risico kan niet worden verlaagd of worden afgekocht.
Autoverhuur ECHT B.V. zal deze kosten verhogen met € 20,- administratiekosten en doorbelasten aan de huurder.

Leeftijd

Personenauto’s
Huurder cq. bestuurder dient minimaal 23 jaar oud te zijn en in het bezit van een, in Nederland geldig, rijbewijs B.

Minimum leeftijd

  • A- en B-klasse: 23 jaar, geen rijervaring vereist
  • Vanaf C-klasse: 23 jaar, minimaal 1 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs
  • Vanaf G-klasse: 25 jaar, minimaal 2 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs

Reservering

Daghuur
De offerte dient niet als reservering. De klant dient telefonisch, per e-mail of per fax de opdrachtbevestiging kenbaar te maken aan Autoverhuur Echt B.V.

Shortlease
De offerte dient niet als reservering. De klant dient telefonisch, per e-mail of per fax de opdrachtbevestiging kenbaar te maken aan Autoverhuur Echt B.V.

Financieel en borg

Daghuur
Het totaal te betalen huurbedrag dient per contanten, pin of creditcard te worden voldaan bij het afhalen van de auto.
Bij het afhalen van de auto dient de huurder borg te betalen. Het borgbedrag is als volgt opgebouwd: (verlaagd) eigen risico + verwachte huursom + € 700,-. Hier is het huurbedrag voor uw huurauto dus bij inbegrepen. Het borgbedrag dient te worden voldaan voor aanvang van de huur. De betaling van de borg kan uitsluitend geschieden d.m.v. pin of creditcard. Vanaf de categorie middenklasse (vanaf huurklasse C) kan borgstelling uitsluitend worden voldaan per creditcard/pin of contanten. Ook wanneer een van de legitimatiebewijzen niet Nederlands is, kan de borgstelling uitsluitend worden voldaan met creditcard/pin of contanten. Let wel, voorafgaand aan de huur betaalt u dus het huurbedrag vermeerderd met eigen risico en € 700,-. Eindafrekening geschiedt achteraf op basis van werkelijke kosten.

Shortlease
De betaling van de eerste maandtermijn dient voor aanvang van de huur te worden gedaan. In geval van verlenging dient de betaling maandelijks op de vestiging te gebeuren waarbij de auto aanwezig dient te zijn.
Bij het ophalen van de auto dient u eenmalig een borg te betalen. De hoogte van het borgbedrag bedraagt één maandtermijn of minimaal € 700,-. Deze borg kan door middel van overboeking op rekening NL54 INGB 0006 7400 63 t.n.v. Autoverhuur Echt B.V.. of bij het ophalen van de auto per PIN/ creditcard of contanten aan de balie in onze vestiging worden voldaan. Vanaf de categorie middenklasse (C) dient er te allen tijde een creditcard aanwezig te zijn. Eindafrekening geschiedt achteraf op basis van werkelijke kosten, met verrekening van de reeds betaalde bedragen. Op basis van het werkelijke aantal huurdagen wordt, conform de aangeboden tariefstaffel, de juiste dagprijs bepaald met het daarbij behorende aantal vrije kilometers.

Legitimatie

Van de huurder vragen wij bij het afhalen van de auto een legitimatie in de vorm van een geldig rijbewijs en een geldig identiteitsbewijs. Daarnaast vragen wij een bankafschrift of telefoonrekening van maximaal 30 dagen oud ter adreslegitimatie. Van eventuele extra bestuurders verzoeken wij u een kopie van het rijbewijs aan te leveren. Autoverhuur Echt B.V. zal van al deze documenten een kopie archiveren in het huurdossier.

Annulering

Een (online) reservering kan tot 48 uur voor de op de boeking vermelde reserveringsdatum en tijd kosteloos worden geannuleerd. Wanneer u de (online) reservering korter dan 48 uur voor de op de boeking vermelde reserveringsdatum- en tijd wilt annuleren, zal een no-show fee in rekening worden gebracht van één dag huur, ter compensatie van Autoverhuur Echt B.V.

Extra bestuurders

Extra bestuurders dienen voor aanvang van de huur bij Autoverhuur Echt B.V. bekend te zijn. Tevens hebben wij een kopie van een geldig rijbewijs van de extra bestuurder(s) nodig. De kosten per extra bestuurder bedragen €5 per huur dag.

Buitenland

Voor het met de Autoverhuur Echt B.V. huurauto reizen naar het buitenland is altijd vooraf toestemming van Autoverhuur Echt B.V. nodig. Met toestemming van Autoverhuur Echt B.V. mag met een huurauto gereisd worden binnen het door Autoverhuur Echt B.V. toegestane reisgebied. Bij reizen naar landen buiten dit gebied gelden aanvullende voorwaarden.

Het door Autoverhuur Echt B.V. toegestane reisgebied: Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland*, Hongarije*, Ierland, Italië, Kroatië*, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Polen*, Portugal, Slovenië*, Slowakije*, Spanje, Tsjechië*, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

* Voor reizen naar of door deze landen geldt een risicotoeslag van € 20,- per dag.

Voor reizen naar het buitenland (buiten Nederland) is een aanvullende buitenlandverzekering voor vervangend vervoer verplicht. De kosten voor het afsluiten van een buitenlandverzekering via Autoverhuur Echt B.V. bedragen € 5,25 (incl. BTW) per dag, met een maximaal bedrag van € 95.

Verkeersovertredingen

Eventuele verkeersovertredingen die tijdens de huurperiode zijn begaan, zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Autoverhuur Echt B.V. zal deze kosten verhogen met € 12.50,- administratiekosten en doorbelasten aan de huurder.

Aftanken

Autoverhuur Echt B.V. berekent € 15 voor het aftanken van huurauto’s bovenop de resterende lege tank hoeveelheid.

Verzekering

De genoemde tarieven zijn inclusief verzekeringen (WA, casco en Personen Ongevallen Inzittenden) en inclusief 24-uurs alarmservice bij schade of pech.

Tarieven

Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW en het aangegeven aantal vrije kilometers, maar exclusief brandstof.

Tussentijds beëindigen

Tussentijds beëindigen van een overeenkomst is per dag mogelijk, echter kan dit wel consequenties hebben voor de hoogte van de te berekenen dagprijs.

Geldigheidsduur offerte

Deze offerte is geldig tot 30 dagen na offertedatum. Schrijffouten voorbehouden. Deze offerte is onder voorbehoud van beschikbaarheid van de gewenste auto. Na het maken van een reservering wordt de auto pas voor u gereserveerd.